Logo 2.68 Versiyon Güncellemesi

Connect ekranlarında gelen fatura kayıt
edildiğinde ERP'de fatura satırlarının oluşması
sağlanmıştır

 

e-İrsaliye kullanıcısı olmayan firmada gelen
fatura kaydedilirken e-İrsaliye için tüm
bilgiler eksiksiz girilmelidir." uyarısının
alınmaması sağlanmıştır.

e-İrsaliye numara şablonu gruplandırılmış
artırımlı türünde oluşturulduğu zaman matbu
e-İrsaliye için numara şablonunun arttırılması
sağlanarak aynı numaranın birden fazla
kullanılması engellenmiştir.

e-Defter uygulaması üzerinden defter
dosyaları GİB'e gönderme işlemi yapılırken
uyarı alınmaması sağlanmıştır.

Güncel java versiyonu olan version 8 update
261 yüklenip GİB'e gönderme işlemi yapılmak
istenildiğinde imzalama ekranı olarak boş
geliyordu, imzalama ekranının tüm alanlarının
gelmesi sağlanmıştır.

e-Devlet menüsü altındaki e-Fatura giden
kutusu ekranında harici yollardan (Kep,Noter)
iptal edilmiş faturaların da listelenebilmesi
sağlanmıştır.

Zamanlanmış görevlerde toplu onaylama
seçilip gerekli filtreler verildikten sonra
parametreler kısmı dolması sağlanmıştır.

Zamanlanmış görev ile kullanıcı izleme raporu
mail ile gönderilmek istenildiğinde gelen
mailin ekinde rapor dosyası görünmesi
sağlanmıştır.

e-Fatura mükellef kontrol işlemi ile cari hesap unvan kontrolü yapılarak değişiklik var ise
güncellenebilmesi sağlanmıştır.

Cari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) ve T.C. kimlik numarası (TCKN)
alanlarına noktalama işareti eklenmesi engellenmiştir.