Graph ile Bilgisayar

2.67 Versiyon Güncellemesi

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGSTIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Muhtasar Beyanname 1003A İçin SGK Bildirimleri Sekmesinde Düzenlemeye Esas Kanun No Alanına 17103 ve 27103 Sayılı Kanunların Eklenmesi

Açıklama

Muhtasar beyanname 1003A için SGK bildirimleri sekmesinde düzenlemeye esas kanun no alanına '17103' ve '27103' sayılı kanunlar eklenmiştir.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülebilmesi İçin İrsaliye Tipine Matbu e-irsaliye Seçeneği Eklenmesinin Sağlanması

Açıklama

Kağıt olarak kaydedilmiş irsaliyelerin elektronik belgeye dönüştürülmesi için, kağıt irsaliye ye değiştir ile girildiğinde irsaliye tipi olarak matbu e-İrsaliye seçeneği eklenerek gönderiminin yapılması sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Gönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşleminin Yapılabilmesi

Açıklama

Gönderimi yapılmış e-İrsaliyelerin parçalı faturalandırma işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliye Kayıt İşleminde Zorunlu Alan Kontrollerinde Taşıyıcı Kodu veya e-İrsaliye Sürücü Bilgisinin Kontrol Edilmesinin Sağlanması

Açıklama

e-İrsaliye kayıt işleminde taşıyıcı kodu zorunlu alan kontrolü taşıyıcı kodu veya sürücü bilgileri olarak güncellenmiştir. e-İrsaliye kayıt işlemi için herhangi birinin dolu olması yeterli olacaktır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Fatura Bağlantısı Olan e-İrsaliyelerde Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabının Değiştirilebilmesi

Açıklama

e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura bağlantısı olan ve GİB’e Gönderilecek, GİB’e gönderilemedi, GİB’de işlenemedi, Sunucuda hata alındı statülerindeki e-İrsaliyelerde 'Sevkiyat Adresi', 'Sevkiyat Hesabı' ve 'Taşıyıcı Kodu' alanlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Excel'den Veri Aktarımı İşlemi İçerisinde Güncel Excel Dosyasını İndirme Butonu Eklenmesinin Sağlanması

Açıklama

Excel'den Veri Aktarımı İşlemi ekranına güncel Excel dosyasını içeren 'Aktarım Şablonu' butonu eklenmiştir.
Güncel dosya setin altında "DEFAULTS\GEN\ExcelTransferTemplate.xls" olarak yer almaktadır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Envanter Raporunda Güncel Stok Değerleri Sıfır Olan Malzemelerin Rapor Hesaplamasına Dahil Edilmesinin Engellenmesi

Açıklama

Envanter raporu filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere "Güncel Stok Değeri 0 Olan Malzemeleri Gösterme: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının Sağlanması

Açıklama

Emanet olarak işaretlenmiş olan faturalara ait oluşan irsaliyelerin kağıt irsaliye olarak oluşturulması sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Perakende Cari Kullanıldığı Durumda Faturanın e-Arşiv Bilgileri Ekranında Girilen Adı Soyadı Alanı Fatura Liste Ekranında Kolon Olarak Gözükmesinin Sağlanması

Açıklama

Sipariş, irsaliye ve fatura liste ekranı başlıklarına, e-Arşiv perakende cari adı ve soyadı alanları eklenmiştir.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Fatura İçerisinde e-İrsaliye Mükellefi Seçilip Kaydedildikten Sonra Değiştir İşlemiyle e-İrsaliye Yerine Geçer İşaretlendiğinde e-İrsaliyenin Kağıt İrsaliye Olarak Güncellenmesinin Sağlanması

Açıklama

e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura içerisine değiştir ile girildiğinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan "irsaliye yerine geçer" seçeneği işaretlenip işaretin kaldırılmasına bağlı olarak daha önce arkada oluşan e-İrsaliye türünün kağıt olarak veya e-İrsaliye olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliyenin Alıcıda İşlendi/Başarıyla Tamamlandı Statüsünde İptal Edilmesinin Düzeltilmesi

Açıklama

e İrsaliye "Alıcıda işlendi/başarıyla tamamlandı" statüsünde iptal edilememesi sağlanmıştır.
- GİB’e Gönderilecek,
- GİB’e gönderilemedi,
- GİB’de işlenemedi,
- Sunucuda hata alındı,
- İrsaliye Yanıtı Alındı
statülerinde iptal işlemi yapılabilir.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

Sistem İşletmeni'nde Firma Detaylarında e-İrsaliye Sekmesinde Yer Alan Taşıyıcı Kodu Seçildiğinde İlgili Kodun Üründe Öndeğer Taşıyıcı Kodu Olarak Yansımasının Sağlanması

Açıklama

Sistem İşletmeni'nde firma detaylarında e-İrsaliye sekmesinde yer alan taşıyıcı kodunun fişlerde öndeğer taşıyıcı kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
Cari hesap kartında taşıyıcı kodu seçimi yapıldığında ve Satış Dağıtım parametrelerinde “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması”nda seçilen fiş türlerinde cari hesaba tanımlı taşıyıcı kodu gelmektedir.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliye Mükellefi Olmayan Cari Hesap Kartında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Olan Cari Hesaba Kağıt Fatura Oluşturulmasının Sağlanması

Açıklama

e-İrsaliye mükellefi olmayan ve cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesaplara düzenlenen faturalar kopyalandığında oluşan yeni irsaliyenin de kağıt olarak oluşması sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-Arşiv Carisine Kesilen İrsaliye Üzerinden F9 Menü Faturalama İşlemi Sırasında Manuel Girilen Fatura Numarası ile Fatura Kaydedilmesinin Sağlanması

Açıklama

İrsaliye üzerinden F9 menü faturalama işlemi sırasında otomatik olarak gelen e-Fatura/e-Arşiv numarasını, manuel olarak değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Geçerli Ürünler

TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS, ENTERPRISE, GO WINGS

Tanım

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının Sağlanması

Açıklama

e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının Sağlanması

Bize Ulaşın

Donanım&Güvenlik Sistemleri

0530 974 55 28

Logo Satış&Destek

0533 243 91 90

Web Hizmetleri

0530 067 71 61

  • Grey Facebook Icon

© 2018 Realised by Alphan Yazılım